HRAVĚ - CHYTŘE - S ÚSMĚVEM . . .
  • 1 z 4
 

ROČNÍ OBDOBÍ

 

Vzdělávací sada obsahuje :

10 listů A4 = 52 obrázkových karet v barevném provedení ve formátu PDF.

Prostřednictvím této hry si děti upevňují znalosti o ročních obdobích a určují jejich  charakteristické znaky. Děti hledají karty s barevnými obrázky symbolizující roční období a třídí je do čtyřech skupin. Vystřižená písmena v malých rámečcích přiřazují podle vzoru pod názvy ročních období a tím skládají slova. Obrázky na kartách jsou přehledné, můžeme je využít i k jiným činnostem a hrám. Doporučujeme sadu zalaminovat.

 Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka produktu.

od 125 Kč
Kategorie děti 4-5 let
Zvolte variantu
Kód produktu 21 Varianta: Elektronicky v PDF 125 Kč
   
Kód produktu 21-TL Varianta: Tisk + laminování 175 Kč
   
Kód produktu 21-T Varianta: Tisk 155 Kč
   
 

U dětí rozvíjíme a prohlubujeme :

  • předčtenářskou dovednost
  • poznávací schopnosti - společné znaky a souvislosti mezi nimi
  • poznatky o přírodě, přírodních jevech, o ročních obdobích
  • časovou a logickou posloupnost
  • vytváření a doplňování skupin podle daných pravidel
  • orientaci na ploše, rozlišování obrazných symbolů
  • manipulační činnosti a jemnou motoriku
  • slovní zásobu, jazykové a komunikační dovednosti, obrazně pojmovou paměť
  • tvořivost, představivost, fantazii