HRAVĚ - CHYTŘE - S ÚSMĚVEM . . .
 

SLONÍIK TONÍK U ZVÍŘÁTEK

 

Vzdělávací sada obsahuje :

32 listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

V těchto pracovních listech se děti společně se sloníkem Toníkem učí rozpoznávat prostorové vztahy -  vpravo x vlevo, určují a graficky znázorňují počet,  rozlišují tvary, vytvářejí  shodu a odlišnost,  rozvíjejí logické myšlení, zobecňují, určují  společný znak. Zároveň se seznamují s tiskacími písmeny abecedy,  rozkládají slova na slabiky a provádějí grafický zápis.

Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka pracovních listů.

od 140 Kč
Kategorie děti 4-5 let
Zvolte variantu
Kód produktu 032 Varianta: Elektronicky v PDF 140 Kč
   
Kód produktu 032-T Varianta: Tisk 225 Kč
   
 

U dětí rozvíjíme a prohlubujeme :

  • elementární znalosti o zvířatech
  • logické myšlení
  • matematické a předčtenářské dovednosti
  • písemný a kresebný projev
  • pozornost, samostatnost, paměť