HRAVĚ - CHYTŘE - S ÚSMĚVEM . . .

EDUKATIVNÍ HRY

 
40
235140235

Stránka 1 z 2 - 23 položek celkem

   
 • Co létá, pluje, jezdí Kód: 4

  Vzdělávací sada obsahuje :

  4 listy A4 v barevném provedení ve formátu PDF

  Tato dopravní hra umožňuje dětem přiřazovat obrázky dopravních prostředků k symbolům jejich pohybu.  Symboly jsou vyobrazeny na prvních dvou listech. Tyto dva listy nevystřihujeme, poslouží  jako podklad. Doporučujeme sadu zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 40 Kč
 • PC120012 Kód: 8

  Vzdělávací sada obsahuje :

  4 listy A4 = 24 kartiček s obrázky v barevném provedení, ve formátu PDF

  Prostřednictvím této hry děti poznávají tradici halloweenského svátku. Procvičují si nejen barvy, ale velmi snadno i prostorové vztahy - nahoře, dole, pod, nad, za, před, vedle . . . Děti vkládají kartičky s obrázky podle vzoru na místa, která jsou vynechána a vytvářejí tak logickou řadu. Obrázky na sudých stránkách rozstříháme, liché stránky necháme beze změny, poslouží nám jako podklad. Hvězdičky = pochvala za snahu, správnost. Doporučujeme sadu zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 40 Kč
 • PC120003 Kód: 19
  Skladem 3 ks

  Vzdělávací sada obsahuje :

  9 listů A4  s obrázky ovoce v barevném provedení ve formátu PDF

  Prostřednictvím této hry se děti seznamují s různými druhy ovoce, rozvíjejí logické myšlení, vytvářejí řadu podle daného pravidla. Procvičují si velmi snadno i prostorové vztahy - nahoře, dole, pod, nad, vedle, za, před . . .  Kartičky s obrázky děti přidávají na podkladové listy podle daného vzoru na místa, která logicky samy odvozují.  Sudé stránky vystřihneme, liché stránky zůstanou beze změny, poslouží nám jako podklad. Hvězdičky = pochvala za snahu, správnost. Doporučujeme celou sadu zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka. 


  od 75 Kč
 •  
 • Barvy-tvary minibingo Kód: 3

  Vzdělávací sada obsahuje  :

  10 listů A4 v barevném provedení ve formátu PDF

  V této hře se děti seznamují s geometrickými tvary, procvičují barvy a velikosti. Děti přikládají na podkladové listy jednotlivé rozstříhané tvary podle barvy daného obrysu. První tři listy s obrysy barevných geometrických tvarů zůstanou nerozstříhané, poslouží jako podklad. Ostatní rozstříháme. Hvězdičky = pochvala za snahu, správnost ... Doporučujeme sadu zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 80 Kč
 • PC120011 Kód: 7

  Vzdělávací sada obsahuje :

  10 listů A4 = 120 kartiček s barevnými obrázky dopravních značek ve formátu PDF

  Prostřednictvím této sady se děti hravou formou seznamují s různými druhy dopravních značek, které je v běžném životě obklopují. Děti vkládají karty s dopravními značkami podle vzoru na místa, která jsou na podkladu vynechána. Hvězdičky = pochvala . . . Obrázky na sudých stránkách rozstříháme, liché stránky necháme vcelku jako podklad.  Doporučujeme sadu zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 85 Kč
 • PC120065 Kód: 30

  MALÝ x VELKÝ

  Vzdělávací sada obsahuje :

  11 listů A4 = 66 karet s barevnými obrázky dvou velikostí , formát PDF

  Tato hra umožňuje dětem rozvíjet vlastní odhad a samostatnost, rozvíjí poznatky o přírodě, upevňuje znalosti o  charakteristických rysech podzimního období.Děti hledají a párují  obrázky ve dvou velikostech vyobrazení. Obrázky na kartách jsou přehledné, mohou se využít i v jiných aktivitách a hrách. Doporučujeme sadu zalaminovat. 

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 85 Kč
 •  
 • PC040663 Kód: 34

  PŘIŘAZOVÁNÍ  - TVARY, BARVY

  Vzdělávací sada obsahuje :

  6 listů A4  s obrázky v barevném provedení ve formátu PDF

  V této hře si děti procvičují barvy, hravou formou se seznamují se základními geometrickými tvary, na jejichž obrysy přiřazují shodné tvary. Doporučujeme sadu zalaminovat a vystřihnout.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 85 Kč
 • PC120014 Kód: 35

  Vzdělávací sada obsahuje :

  10 listů A4 s barevnými obrázky ve formátu PDF

  V této hře si děti opakují různé druhy zeleniny, vyhledávají obrázky na kartách a přiřazují je na volná místa podle daného vzoru a tím vytvářejí logickou řadu. Velice snadno si mohou děti procvičovat i barvy a prostorové vztahy - nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, vedle, před, za . . . Obrázky na sudých stránkách vystřihneme, liché stránky zůstávají beze změny, poslouží jako podklad.  Hvězdičky = pochvala za snahu, správnost. . . Doporučujeme sadu zalaminovat.

   Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 85 Kč
 • PC120024 Kód: 5

  Vzdělávací sada obsahuje :

  8 listů A4 = 48 karet s obrázky v barevném provedení ve formátu PDF

  Prostřednictvím této sady se děti hravou formou seznamují se zvířaty a jejich způsobem obživy. Děti párují karty obrázků zvířat s obrázky, na kterých je vyobrazen charakteristický způsob jejich obživy. Obrázky můžeme využít i k dalším edukativním aktivitám a hrám. Před stříháním doporučujeme sadu zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 95 Kč
 •  
 • PC120004 Kód: 6

  Vzdělávací sada obsahuje :

  10 listů A4 = 60 obrázků dopravních prostředků v barevném provedení ve formátu PDF

  Prostřednictvím této sady si děti hravou formou upevňují znalosti o dopravních prostředcích, poznávají barvy a učí logickému myšlení. Zároveň si velmi dobře procvičují prostorové pojmy - nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, vedle, před, za . . .  Děti vkládají kartičky s dopravními prostředky podle vzoru na místa, která jsou vynechána. Hvězdička = pochvala za snahu a správnost. Obrázky se dají využít i k jiným činnostem a hrám. Doporučujeme sadu zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 95 Kč
 • PC120026 Kód: 1

  Vzdělávací sada obsahuje :

  10 listů A4 = 120 obrázků v barevném provedení ve formátu PDF

  Tato hra podněcuje děti k vlastnímu odhadu a porovnávání tří velikostí. Děti selektují a třídí obrázky do trojic od nejmenšího po největší a naopak. Obrázky jsou přehledné a dají se využít i v jiných aktivitách a hrách. Sadu doporučujeme zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena celá sada, pouze ukázka.

   

   


  od 95 Kč
 • PC120016 Kód: 17

  Vzdělávací sada obsahuje :

  11 listů A4 = 66 obrázků s podzimní tématikou v barevném provedení ve formátu PDF

  Tato hra rozvíjí u dětí nejen poznatky o ročním období a jeho charakteristických znacích, ale také podněcuje vytvářet logickou řadu podle daného pravidla. Děti si velmi snadno mohou procvičovat i prostorové vztahy - nahoře, dole, nad, pod, vedle, před, za . . . Obrázky na sudých stránkách rozstříháme, liché zůstanou beze změn, poslouží jako podklad. Děti vyhledávají podzimní obrázky a přiřazují na volná místa dle vzoru. Hvězdička = pochvala za snahu, správnost. Sadu doporučujeme zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.

   


  od 95 Kč
 •  
 • PC120007 Kód: 11

  Vzdělávací sada obsahuje :

  10 listů A4 = 60 kartiček s obrázky daného tématu v barevném provedení ve formátu PDF

  Tato sada hravou formou rozvíjí jazykové dovednosti, slovní zásobu, logické myšlení, matematické pojmy, dovednosti, odhad, symboly. Děti vkládají - doplňují - vystřižené obrázky podle vzoru na místa, která jsou prázdná a tím vytvářejí logickou řadu. Děti si mohou velmi snadno procvičovat i prostorové vztahy - vpravo, vlevo, před, za, vedle, nahoře, dole . . . Hvězdičky = pochvala za aktivitu, správnost. . . Obrázky na sudých stránkách vystřihneme, liché stránky zůstanou beze změn, poslouží nám jako podklad. Obrázky můžeme využít i jiných činnostech a hrách.  Doporučujeme sadu zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka produktu.


  od 95 Kč
 • PC120010 Kód: 9

  Vzdělávací sada obsahuje

  10 listů A4 = 120 kartiček s barevnými obrázky ve formátu PDF

  Děti - především holčičky -  hledají a vkládají kartičky s obrázky podle vzoru na místa, která jsou vynechána a vytvářejí tím logickou řadu. Velice snadno si děti mohou procvičovat i prostorové vztahy - nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo, nad, pod, za, před . . . Obrázky na sudých stránkách rozstříháme, liché stránky necháme beze změny, poslouží nám jako podklad. Holčičí obrázky jsou přehledné, dají se využít i při jiných činnostech a hrách. Doporučujeme sadu zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 95 Kč
 • PC120005 Kód: 13

  Edukativní sada obsahuje

  10 listů A4 = 120 barevných kartiček ve formátu PDF

  Děti - zejména chlapci - hledají a vkládají vystřižené obrázky podle dané předlohy na místa, která jsou prázdná,  a vytváří tak logickou řadu. Velmi snadno si mohou děti procvičovat i barvy a prostorové vztahy - nahoře, dole, před, za, vedle, uprostřed, vpravo, vlevo ... Obrázky na sudých stránkách vystřihneme, liché stránky zůstanou beze změny, poslouží nám jako podklad. Obrázky můžeme využít k jiným činnostem a hrám. Před rozstříháním doporučujeme sadu zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 95 Kč
 •  
 • PC120006 Kód: 33

  Vzdělávací sada obsahuje  :

  10 listů A4 v barevném provedení ve formátu PDF

  V této hře děti hledají obrázky a přiřazují je podle daného pravidla na místa, která jsou vynechána, a tím vytvářejí logickou řadu. Velice snadno si mohou procvičovat i barvy a prostorové vztahy - nahoře, dole, vedle, vlevo, vpravo, nad, pod, před, za... Obrázkové karty na lichých stránkách vystřihneme, sudé stránky zůstanou beze změny, poslouží jako podklad.Hvězdičky = pochvala za snahu, správnost...Sadu doporučujeme zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 95 Kč
 • PC120021 Kód: 31

  MALÝ x  VELKÝ

  Vzdělávací sada obsahuje  : 

  10 listů A4 = 60 obrázků zvířat v barevném provedení ve formátu PDF

  V této hře si děti pomocí obrázků osvojují vědomosti o domácích, lesních a exotických zvířatech, upevňují svůj odhad a samostatnost. Děti hledají shodné obrázky dvou velikostí, které párují.  Obrázky na kartičkách jsou přehledné, dají se využít i v jiných činnostech a hrách. Před rozstříháním doporučujeme sadu zalaminovat.

   Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 95 Kč
 • PC120015 Kód: 18

  Vzdělávací sada obsahuje :

  10 listů A4 = 60 karet s obrázky v barevném provedení ve formátu PDF

  V této hře si děti hravou formou osvojují základní poznatky o zvířatech, vytvářejí logické řady, opakují barvy a prostorové pojmy - nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad, vedle, před, za. Dítě vkládá kartičky s obrázky zvířat na volná místa podle daného vzoru a tím vytváří logické řady. Hvězdičky = pochvala za aktivitu, správnost . Obrázky jsou přehledné a dají se využít i v jiných činnostech a hrách. Sadu doporučujeme zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 95 Kč
Další produkty

Stránka 1 z 2 - 23 položek celkem

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.