HRAVĚ - CHYTŘE - S ÚSMĚVEM . . .

O mně

IQ školka     
  HRAVĚ - CHYTŘE - S ÚSMĚVEM . . .

Milé maminky, paní učitelky, děti.

Jmenuji se Eva, jsem učitelkou předškolních dětí, maminkou dvou synů a šťastnou babičkou dvou vnoučátek. Pracovala jsem jako ředitelka mateřské školy, později založila a provozovala soukromou mateřskou školu, ve které jsem se intenzivně věnovala mj. i rozumově nadaným dětem, pro které jsem vytvořila speciální vzdělávací program. Mám zkušenosti nejen z přímé praxe, ale i ze stáží v předškolních zařízeních v Norsku a Německu. Mým koníčkem je také lektorská práce, přednášky a besedy v oblasti  předškolního vzdělávání a vzdělávání nadaných dětí.

Vše, co jsem se naučila v průběhu svého pedagogického působení, bych nyní ráda předávala i ostatním dětem, jejich rodičům, paní učitelkám, studentkám . . . Vytvořila jsem proto celou řadu dětmi velmi oblíbených pracovních listů, her a jednoduchých pomůcek, které jsem s dětmi osobně vyzkoušela, mám zpětnou vazbu a vím, že tyto aktivity děti baví a všestranně rozvíjejí a vyrovnávají jejich osobnost.

Přeji si, aby produkty v MiniObchůdku zaujaly i Vaše děti a  HRAVĚ - CHYTŘE - S ÚSMĚVEM  je rozvíjely.