HRAVĚ - CHYTŘE - S ÚSMĚVEM . . .

OSTATNÍ

 
55
155155155

Stránka 1 z 1 - 12 položek celkem

   
 • 024 GRAFOMOTORIKA 2 Kód: 024
  GRAFOMOTORIKA SLONÍKA TONÍKA

  Vzdělávací sada obsahuje :

  10 pracovních listů A4  v černobílém provedení ve formátu PDF

  Prostřednictvím této sady u dětí rozvíjíme a upevňujeme jemnou motoriku, správný úchop tužky, zrakovou koordinaci, soustředění. Grafomotorická cvičení jsou zaměřena zejména na procvičování rovných svislých, vodorovných a šikmých čar, vytváření dvojic. Průvodcem všech pracovních listů je kamarád dětí sloník Toník.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka pracovních listů.


  od 55 Kč
 • 028 HRAJEME SI S PÍSMENY Kód: 028
  PÍSMENA SLONÍKA TONÍKA

  Vzdělávací sada obsahuje :

  9 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  V těchto pracovních listech sloník Toník seznamuje děti s velkými tiskacími písmeny abecedy. Děti písmenka porovnávají s obrázky, určují jejich společné znaky, procvičují prostorové vztahy - levá a pravá strana,   vytvářejí dvojice, vzájemně písmena propojují, učí se velká tiskací písmena psát podle vzoru.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada pracovních listů, pouze ukázka produktu.


  od 75 Kč
 • PC120127 Kód: 05
  Hláskujeme SE SLONÍKEM TONÍKEM

  Vzdělávací sada obsahuje :

  6 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  Prostřednictvím obrázků děti poznávají a rozlišují hlásku na začátku slova. Společně se sloníkem Toníkem rozhodují o shodě a rozdílu, seznamují se s některými písmeny abecedy, procvičují sluchové a zrakové vnímání. 

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada pracovních listů, pouze ukázka.


  od 85 Kč
 •  
 • VESELÁ ABECEDA Kód: 036
  VESELÁ ABECEDA

  Vzdělávací sada obsahuje :

  22 listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  Tato zábavná, výtvarná sada děti seznamuje s velkými tiskacími písmeny z abecedy ( bez diakritiky ). Děti si je mohou vybarvovat, vystřihovat, sestavovat jednoduchá slova nebo vymýšlet slova, která začínají nebo končí vybraným písmenkem/hláskou.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka produktu.


  od 85 Kč
 • PC120114 Kód: 034
  ZRAKOVÉ ODLIŠNOSTI

  Vzdělávací sada obsahuje :

  10 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF.

  Tyto pracovní listy jsou cíleně zaměřeny na zrakové vnímání a rozlišování, které je důležité při budoucím vzdělávání v 1.třídě základní školy.  Se sloníkem Toníkem děti vzájemně porovnávají obrázky, určují shodu a odlišnost, vytleskáváním  rozkládají slova na slabiky a barevně znázorňují. Pracovní listy jsou velice hravé . . .

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka produktu.


  od 85 Kč
 • PC120121 Kód: 029
  SLONÍK TONÍK POZNÁVÁ RODINU

  Vzdělávací sada obsahuje :

  13 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF.

  Prostřednictvím pracovních listů si děti upevňují citová pouta k rodině.  Se sloníkem Toníkem určují shodu a odlišnost,  vzájemně porovnávají,  graficky znázorňují počet, seznamují se s číslicemi, spojují obrázky podle shody,  poznávají tiskací písmena z abecedy, slabikují, vytleskávají a vytvářejí dvojice.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázky pracovních listů.


  od 95 Kč
 •  
 • ABCD Kód: 039
  ABCD

  Vzdělávací sada obsahuje :

  23 listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  Tyto pracovní listy jsou cíleně zaměřené na poznávání písmen z abecedy a hlásek na začátku slova. Děti  se společně se sloníkem Toníkem učí poznávat a bezpečně pojmenovávat písmena velké tiskací abecedy a přiřazovat k nim slova - obrázky, které začínají na stejnou hlásku - písmeno. Děti obrázky vybarvují. Tyto pracovní listy jsou velmi hravé a u dětí obíbené.

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázky.


  od 115 Kč
 • PC120129 Kód: 023
  PATŘÍ - NEPATŘÍ

  Vzdělávací sada obsahuje :

  25 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  Tyto pracovní listy jsou cíleně zaměřeny na zrakové vnímání a rozlišování, které je velmi důležité pro budoucí  úspěšné vzdělávání v základní škole. Sloník Toník pro děti připravil černé obrázky zvířat, hmyzu, dopravních prostředků, obrázky s hudebními a mořskými tématy. Děti vytvářejí logické řady na základě shodných nebo odlišných prvků, barevně graficky rozlišují shodu a rozdíl, procvičují svoje kresebné návyky, zobecňují, všímají si detailů. Tento typ pracovních listů je u dětí oblíbený, vyhledávaný.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada pracovních listů, pouze ukázka.

   


  od 135 Kč
 • PC120118 Kód: 026
  SLONÍK TONÍK A OBLEČENÍ

  Vzdělávací sada obsahuje :

  19 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF.

  Tato sada pracovních listů dětem umožňuje poznávat, pojmenovávat, třídit a vybarvovat různé druhy oblečení. Se sloníkem Toníkem děti rozhodují o shodě, odlišnosti, hláskují, vytleskávají . Hravou formou se seznamují s písmeny, symboly, vytvářejí dvojice.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázky pracovních listů.


  od 135 Kč
 •  
 • PC120127 Kód: 033
  SLONÍK TONÍK SLABIKUJE

  Vzdělávací sada obsahuje :

  18 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu A4

  Se sloníkem Toníkem děti vytleskávají obrázky, určují počet slabik ve slově, graficky znázorňují pomocí geometrického tvaru i číselnou formou. Obrázky různých témat děti vybarvují a povídají o nich.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázky pracovních listů.


  od 135 Kč
 • PC120126 Kód: 032
  SLONÍIK TONÍK U ZVÍŘÁTEK

  Vzdělávací sada obsahuje :

  32 listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  V těchto pracovních listech se děti společně se sloníkem Toníkem učí rozpoznávat prostorové vztahy -  vpravo x vlevo, určují a graficky znázorňují počet,  rozlišují tvary, vytvářejí  shodu a odlišnost,  rozvíjejí logické myšlení, zobecňují, určují  společný znak. Zároveň se seznamují s tiskacími písmeny abecedy,  rozkládají slova na slabiky a provádějí grafický zápis.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka pracovních listů.


  od 140 Kč
 • 09 DOPRAVA Kód: 04
  SLONÍK TONÍK A Doprava

  Vzdělávací sada obsahuje

  36 listů A4 s dopravní tématikou v černobílém provedení ve formátu PDF

  V této dopravní sadě si děti se Sloníkem Toníkem prohlubují vědomosti a poznatky o  dopravních prostředcích, dopravních značkách, semaforu, o správném přecházení a bezpečnosti v dopravě. Hravou formou slabikují, graficky znázorňují počet, hledají shody a rozdíly. Poznávají geometrické tvary, seznamují se s čísly a symboly, rozvíjejí grafomotoriku, jazykové dovednosti, soustředění a samostatnost v rozhodování.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázky pracovních listů.


  od 155 Kč

Stránka 1 z 1 - 12 položek celkem