HRAVĚ - CHYTŘE - S ÚSMĚVEM . . .

PRACOVNÍ LISTY

IQ školka  =   HRAVĚ  -  CHYTŘE  -  S  ÚSMĚVEM 
Dětmi velmi oblíbené "Pracovní listy sloníka Toníka" jsou vhodné k používání v mateřských školách, v dětských skupinách, při domácím vzdělávání nebo jen tak pro radost a pobavení, když zrovna venku prší . . .  Nenásilná a hravá forma zpracování podporuje vnitřní motivaci dítěte k řešení úkolů, při nichž dítě využívá svých psacích a kresebných dovedností.
Při sestavování jednotlivých pracovních listů jsem se snažila, aby u dětí rozvíjely především záměrnou pozornost, smyslové vnímání, orientaci v prostoru, logické a kombinační myšlení, postřeh, představivost a paměť. Využívala jsem základní myšlenkové operace - srovnávání, třídění, analýzu, syntézu, zobecňování a abstrakci. Prostřednictvím těchto pracovních listů si můžete u dětí ověřovat předchozí vědomosti, pochopení nových informací, poznat slabší i silnější stránky dítěte.
V našich pracovních listech je hlavní postavou sloník Toník, který děti všemi úkoly provází.

 

 
75
295175295

Stránka 1 z 2 - 21 položek celkem

   
 • PC120111 Kód: 017
  SLONÍK TONÍK ZOBECŇUJE

  Vzdělávací sada obsahuje :

  4 pracovní listy v černobílém provedení ve formátu PDF

  Sloník Toník učí děti logickému myšlení. Děti určují na obrázcích předměty, které patří a nepatří do skupiny a tím vytvářejí logické řady a skupiny podle zadaného klíče, zobecňují, zakreslují.

  FOTOGRAFIE NEZOBRAZUJE KOMPLETNÍ SADU, POUZE UKÁZKY PRACOVNÍCH LISTŮ.


  od 75 Kč
 • PC120098 Kód: 08
  LOGICKÉ ŘADY SLONÍKA TONÍKA

  Vzdělávací sada obsahuje

  10 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  Logické řady jsou u dětí velmi oblíbené. Hravou formou procvičují zrakové vnímání, geometrické tvary, vytváření dvojic a trojic. Děti u jednotlivých zadání rozlišují velikosti a tvary, číslice, písmena, symboly, používají konstruktivní dovednosti a se sloníkem Toníkem si pohrávají s obrázky.

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázky pracovních listů.


  od 95 Kč
 • PC120131 Kód: 06
  SLONÍK TONÍK A LOGICKÉ MYŠLENÍ

  Vzdělávací sada obsahuje :

  7 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF.

  Sloník Toník učí děti logickému myšlení, děti zobecňují, určují,  který předmět do řady nepaří a proč a tím vytvářejí logické řady a skupiny. Vzájemně graficky  propojují shody, vytvářejí dvojice, počítají.

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázku pracovních listů.


  od 95 Kč
 •  
 • SLONÍK TONÍK OBJEVUJE GEOMETRICKÉ TVARY Kód: 013
  SLONÍK TONÍK OBJEVUJE GEOMETRICKÉ TVARY

  Vzdělávací sada obsahuje :

  10 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF.

  Sada pracovních listů je cíleně zaměřena na rozpoznávání geometrických tvarů. Děti hravou formou poznávají a určují, které tvary jsou hranaté, kulaté,  špičaté, barevně vybarvují  geometrické tvary podle zadání sloníka Toníka, dokreslují obrázky, určují počet, shodu a rozdíly. Pracovní listy jsou hravé, zábavné.

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázky pracovních listů.


  od 95 Kč
 • PC120109 Kód: 015
  SLONÍK TONÍK POZNÁVÁ RODINU

  Vzdělávací sada obsahuje :

  12 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF.

  Pracovní listy u dětí rozvíjejí prosociální vztahy, upevňují pojmy shoda - rozdíl.  Se sloníkem Toníkem děti vytvářejí dvojice, logické řady, určují správný počet, zapisují číslicemi, vzájemně propojují obrázky, procvičují grafomotoriku a logické myšlení. 

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázky pracovních listů.


  od 95 Kč
 • PC120110 Kód: 016
  SLONÍK TONÍK SLABIKUJE

  Vzdělávací sada obsahuje

  7 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF.

  Tyto pracovní listy jsou zaměřeny výhradně na rozklad slov na slabiky. Děti se hravou formou připravují na čtení a psaní, vytleskávají slova na slabiky, přiřazují k symbolům, určují počet, graficky znázorňují, opakují geometrické tvary a  plní další úkoly, které jim připravuje  sloník Toník . . .

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázky pracovních listů.


  od 95 Kč
 •  
 • ABCD Kód: 039
  ABCD

  Vzdělávací sada obsahuje :

  23 listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  Tyto pracovní listy jsou cíleně zaměřené na poznávání písmen z abecedy a hlásek na začátku slova. Děti  se společně se sloníkem Toníkem učí poznávat a bezpečně pojmenovávat písmena velké tiskací abecedy a přiřazovat k nim slova - obrázky, které začínají na stejnou hlásku - písmeno. Děti obrázky vybarvují. Tyto pracovní listy jsou velmi hravé a u dětí obíbené.

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázky.


  od 115 Kč
 • 012 Abeceda to je věda Kód: 012
  ABECEDA to je věda . . .

  Vzdělávací sada obsahuje : 

  20 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  Se sloníkem Toníkem si dítě hravou formou osvojuje předčtenářské a jazykové dovednosti, seznamuje se s písmeny, vytváří jednoduchá slova, hláskuje, slabikuje, atd. Sada ABECEDA  je velmi oblíbená u dětí připravující se na vstup do školy.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázky pracovních listů.


  od 115 Kč
 • PC120107 Kód: 014
  SLONÍK TONÍK HLEDÁ HLÁSKU

  Vzdělávací sada obsahuje :

  8 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF.

  Tyto pracovní listy jsou zaměřeny na hláskování. Děti hravou formou určují počet slabik ve slově, první hlásku, shodu-odlišnost, vytleskávají, seznamují se s písmeny v abecedě a s dalšími úkoly, které pro ně připravil sloník Toník . . .

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázky pracovních listů.


  od 115 Kč
 •  
 • 044 VE ŠKOLE Kód: 044
  VE ŠKOLE

  Vzdělávací sada obsahuje :

  17 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  Jak to vypadá ve škole ? A co tam budeme dělat ? Co si mám připravit do aktovky ? Na všechny tyto otázky odpoví budoucím školákům sloník Toník v souboru pracovních listů. Jsou hravé, edukativní a zábavné.  Děti se budou seznamovat s prostředím školy, počítat, slabikovat, skládat slova, propojovat, procvičovat grafomotoriku, samostatnost a logické myšlení. Tyto pracovní listy jsou u dětí a ve školkách  velmi oblíbené. Jsou vhodné pro všechny předškoláky, kteří se chystají do školy.

  Fotografie neobsahuje kompletní sadu, pouze ukázky.


  od 115 Kč
 • VELIKONOCE Kód: 042
  VELIKONOCE

  Vzdělávací sada obsahuje : 10 pracovních listů A4 s velikonoční tématikou v černobílém provedení ve formátu PDF

  + ZDARMA 5 listů A4 s velikonočními obrázky k procvičování grafomotoriky

  Sloník Toník spolu s dětmi oslavuje svátky jara - Velikonoce. Prostřednictvím tohoto souboru si děti hrají s písmeny, skládají slova, procvičují jemnou motoriku,  grafomotorické cvičení, prostorové vztahy, logické myšlení, určují shodu a odlišnost, počítají vajíčka, skládají slova z písmen, vystřihují, nalepují a plní další úkoly kamaráda sloníka Toníka. Sada je velmi hravá a u dětí oblíbená.

  Fotografie neobsahuje kompletní sadu, pouze ukázky.


  od 115 Kč
 • PC120101 Kód: 011
  Malý Muzikant

  Vzdělávací sada obsahuje :

  24 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  V těchto pracovních listech si sloník Toník hraje s dětmi  na muzikanty, rozvíjí jejich povědomí o hudebních nástrojích a notách. Společně s dětmi se učí  rozlišovat tvary a symboly, určovat  zrakovou shodu a rozdílnost, slabikovat a  vytleskávat. Děti propojují obrázky s čísly a symboly, seznamují se s písmeny abecedy a s dalšími aktivitami, které přispívají k rovnoměrnému rozvoji dětské osobnosti při vstupu do základní školy.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka pracovních listů.


  od 135 Kč
 •  
 • PC120137 Kód: 07
  Oblečení

  Vzdělávací sada obsahuje :

  20 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  V pracovních listech sloník Toník s dětmi opakuje, jak se oblékáme. Společně počítají, propojují symboly se správným  počtem, učí se znát a psát tiskací písmena abecedy. Děti si upevňují rozklad slov na slabiky, grafické znázorňování, vytváření dvojic a další kresebné a písemné činnosti, které přispívají k rovnoměrnému rozvoji dětské osobnosti před vstupem do školy. 

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka pracovních listů.

   


  od 135 Kč
 • PC120119 Kód: 010
  Ovoce + zelenina

  Vzdělávací sada obsahuje :

  25 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  V těchto pracovních listech společně sloník Toník s dětmi třídí ovoce a zeleninu, děti vybarvují obrázky podle zadání sloníka Toníka, propojují obrázky se správným počtem, rozlišují shodu a odlišnost, vytleskávají a slabikují, určují první písmeno ve slově, seznamují se s písmeny velké tiskací abecedy, graficky zaznamenávají řešení, procvičují grafomotoriku a plní další hravé úkoly, které budou za čas potřebovat ve škole.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka pracovních listů.


  od 135 Kč
 • PC120129 Kód: 022
  PATŘÍ - NEPATŘÍ

  Vzdělávací sada obsahuje :

  27 pracovních listů v černobílém provedení ve formátu PDF.

  Tato sada je cíleně zaměřena na zrakové vnímání a rozlišování tvarů. Se sloníkem Toníkem děti vytvářejí logické řady, graficky znázorňují shodu a rozdíl.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 145 Kč
 •  
 • PC120124 Kód: 031
  SLONÍK TONÍK U ZVÍŘÁTEK

  Vzdělávací sada obsahuje :

  37 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  V těchto pracovních listech učí sloník Toník děti rozpoznávat nejen zvířata, ale i pravou a levou stranu nebo počítat obrázky a přiřazovat je k symbolům. Společně s dětmi si hraje s písmeny, vytleskává, určuje počet slabik, vytváří logické řady, vyjadřuje shodu a rozdíl nebo se učí  graficky znázorňovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada pracovních listů, pouze ukázka.


  od 145 Kč
 • PC120122 Kód: 021
  ZIMA JE TU, DĚTI ...

  Vzdělávací sada obsahuje :

  21 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  Sloník Toník se s dětmi těší na zimu a zimní radovánky. V pracovních listech společně s dětmi vytváří dvojice na základě společných znaků, učí se tiskací písmena abecedy, porovnává, třídí, počítá, určuje shody a rozdíly Děti se učí také graficky zaznamenávat, procvičovat  grafomotoriku, dokreslovat  detaily a obtahovat čáry. Děti si snadno a hravě procvičují prostorové vztahy, zejména pak pojmy vpravo x vlevo, a další činnosti, které jsou důležité v první řídě základní školy.

  Fotografie neobsahuje kompletní sadu, pouze ukázku pracovních listů.


  od 145 Kč
 • PC120099 Kód: 09
  SLONÍK TONÍK A DOPRAVA

  Vzdělávací sada obsahuje : 34 listů A4 s dopravní tématikou v černobílém provedení ve formátu PDF

  Prostřednictvím těchto pracovních listů si dítě hravou formou upevňuje znalosti o dopravě, dopravních prostředcích, vytváří logické řady, určuje směr - vlevo x vpravo, vyřazuje obrázky, které nepatří mezi ostatní. Se sloníkem Toníkem se učí  rozkládat slova na slabiky, seznamuje se s písmeny, určuje první hlásku ve slově a plní další úkoly kamaráda sloníka . . . 

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázky.


  od 155 Kč
Další produkty

Stránka 1 z 2 - 21 položek celkem