HRAVĚ - CHYTŘE - S ÚSMĚVEM . . .
 
 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
 

Milé maminky, paní učitelky a děti

Vítám Vás v našem MiniObchůdku, který jsem vytvořila pro Vaše děti.  
Najdete zde soubory pracovních listů, ve kterých sloník Toník rozvíjí a prohlubuje vědomosti dětí a hravou formou připravuje naše předškoláčky na školu. Sady jsou přehledně rozděleny podle věku dětí a témat.
Kromě pracovních listů můžete děti hravě rozvíjet i prostřednictvím edukativních her, jejichž uspořádání je shodné s pracovními listy.
Obrázky k výuce jsou ručně vyráběné a při manipulaci s nimi si děti ani neuvědomují, že se něco učí. 
V nabídce najdete i několik obrázkových knížek pro malé nečtenáře, které nepustí z ruky můj vnouček. 
Budu ráda, pokud svými produkty udělám radost právě Vašim dětem...
IQ školka

HRAVĚ - CHYTŘE - S ÚSMĚVEM . . .

   
 • JARO, VELIKONOCE Kimovka Kód: 61

  Vzdělávací sada obsahuje :

  14 listů A4 = 28 karet s velikonočními a jarními obrázky v barevném provedení ve formátu PDF

  U dětí velmi oblíbená Kimova hra, která rozvíjí paměť, logické myšlení, zrakovou koordinaci, slovní zásobu, postřeh, soustředění . . . Kartu se třemi obrázky necháme cca 1 minutu odkrytou, aby si je děti zapamatovaly. Pak kartu zakryjeme a na dalších obrázcích děti určují, který předmět chybí. 

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázky.


  od 85 Kč
 • JARO, VELIKONOCE - Kimovka Kód: 63

  Vzdělávací sada obsahuje :

  15 listů A4 = 30 karet s velikonočními a jarními obrázky v barevném provedení ve formátu PDF

  U dětí velmi oblíbená Kimova hra rozvíjí paměť, logické myšlení, zrakovou koordinaci, slovní zásobu, postřeh, soustředění . . . Kartu se šesti obrázky necháme cca 1-2 minuty odkrytou, aby si je děti zapamatovaly. Pak kartu zakryjeme a na dalších obrázcích děti určují, který předmět chybí. 

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázky.


  od 95 Kč
 • HODY HODY tit.strana Kód: 043

  Vzdělávací soubor pracovních listů obsahuje : 30 listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF

  V tomto velikonočním souboru jsou pracovní listy pro všechny věkové kategorie předškolních dětí, tzn. pro děti ve věku  3-6 let. Sloník Toník s dětmi hravou formou procvičuje zrakovou koordinaci, logické řady, abecedu, skládání slov, předčtenářské dovednosti, počítání vajíček, grafomotoriku, stříhání, lepení, opakuje prostorové vztahy ( vpravo, vlevo, nahoře, dole, atd. ). Děti plní různé úkoly sloníka Toníka a tím si procvičují samostatnost, koncentraci a kresebný projev. 

  Tento soubor je u dětí velmi oblíbený a vzhledem k věkovému rozpětí vhodný především pro mateřské školy, dětské skupiny a domácí vzdělávání.   DOPORUČUJEME !

  Fotografie neobsahuje kompletní soubor pracovních listů, pouze ukázky produktů.


  od 295 Kč
 •  
 • VELIKONOCE Kód: 042

  Vzdělávací sada obsahuje : 10 pracovních listů A4 s velikonoční tématikou v černobílém provedení ve formátu PDF

  + ZDARMA 5 listů A4 s velikonočními obrázky k procvičování grafomotoriky

  Sloník Toník spolu s dětmi oslavuje svátky jara - Velikonoce. Prostřednictvím tohoto souboru si děti hrají s písmeny, skládají slova, procvičují jemnou motoriku,  grafomotorické cvičení, prostorové vztahy, logické myšlení, určují shodu a odlišnost, počítají vajíčka, skládají slova z písmen, vystřihují, nalepují a plní další úkoly kamaráda sloníka Toníka. Sada je velmi hravá a u dětí oblíbená.

  Fotografie neobsahuje kompletní sadu, pouze ukázky.


  od 115 Kč
 • PC120013 Kód: 10

  Vzdělávací sada obsahuje :

  20 listů A4 = 120 kartiček s obrázky s jarní tématikou v barevném provedení ve formátu PDF.

  Jarní hrou si děti osvojují základní povědomí o tomto ročním období, vytvářejí logické řady, porovnávají. Děti vkládají - doplňují vystřižené obrázky podle vzoru na místa, která jsou prázdná. Hvězdičky slouží jako pochvala za správnost a aktivitu . . .  Obrázky na sudých stránkách vystřihneme, liché stránky necháme beze změny, poslouží nám jako podklad. Doporučujeme sadu zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka produktu.


  od 140 Kč
 • PC040663 Kód: 34

  PŘIŘAZOVÁNÍ  - TVARY, BARVY

  Vzdělávací sada obsahuje :

  6 listů A4  s obrázky v barevném provedení ve formátu PDF

  V této hře si děti procvičují barvy, hravou formou se seznamují se základními geometrickými tvary, na jejichž obrysy přiřazují shodné tvary. Doporučujeme sadu zalaminovat a vystřihnout.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 85 Kč
 •  
 • NEŽ PŮJDU K ZÁPISU Kód: 037

  Vzdělávací sada obsahuje :

  31 listů A4 v černobílém provedení v podobě pracovního sešitu

  V tomto pracovním sešitě sloník Toník děti připravuje k zápisu. Společně procvičují logické myšlení, počítání, přiřazování čísel k obrázkům,  poznávají písmenka, slabikují, vytleskávají, doplňují logickou řadu, určují shodu a odlišnost, opakují geometrické tvary a další veselé úkoly sloníka Toníka. Tento pracovní sešit je velmi oblíbený u dětí a paní učitelek v mateřských školách, při domácím vzdělávání nebo jen tak pro radost.  Při hromadné objednávce nad 10 ks = 1 ks zdarma.

  Fotografie nezobrazuje kompletní pracovní sešit, pouze ukázky.


  od 225 Kč
 • PC120095 Kód: 40

  PŘIŘAZOVÁNÍ - MATEMATICKÉ SYMBOLY

  Vzdělávací sada obsahuje : 22 listů A4 = 134 karet  v barevném provedení ve formátu PDF

  Prostřednictvím této dopravní sady se děti hravým způsobem seznamují se základními typy dopravních značek, které přiřazují podle počtu k číslicím a početním symbolům. Zároveň je mohou třídit podle typu, barev, tvarů, apod. U dětí velmi oblíbená hra . . . Doporučujeme zalaminovat a vystřihnout.

  BONUS : karty se symboly a čísly 1-6

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 145 Kč
 • PC120128 Kód: 04

  Vzdělávací sada obsahuje

  36 listů A4 s dopravní tématikou v černobílém provedení ve formátu PDF

  V této dopravní sadě si děti se Sloníkem Toníkem prohlubují vědomosti a poznatky o  dopravních prostředcích, dopravních značkách, semaforu, o správném přecházení a bezpečnosti v dopravě. Hravou formou slabikují, graficky znázorňují počet, hledají shody a rozdíly. Poznávají geometrické tvary, seznamují se s čísly a symboly, rozvíjejí grafomotoriku, jazykové dovednosti, soustředění a samostatnost v rozhodování.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázky pracovních listů.


  od 155 Kč
 •  
 • PC040645 Kód: 29

  Vzdělávací sada obsahuje :

  9 listů A4 = 90 obrázkových karet v barevném provedení ve formátu PDF

  Tato jednoduchá hra umožňuje dětem poznávat dopravní prostředky, značky, semafor, zkrátka vše, co se týká dopravy. Děti porovnávají počet obrázků na kartičkách se třemi nabízenými variantami. Chybné varianty zakolíčkují ( nebo jinak zakryjí ), správná varianta zůstane viditelně odkrytá.  Obměna : děti přikládají obrázky k početním kartám s čísly a symboly. Kolíčky nejsou součástí produktu. Sadu doporučujeme zalaminovat.

  Fotografie neobsahuje kompletní sadu, pouze ukázku.


  od 95 Kč
 • SLONÍK TONÍK OBJEVUJE GEOMETRICKÉ TVARY Kód: 013

  Vzdělávací sada obsahuje :

  10 pracovních listů A4 v černobílém provedení ve formátu PDF.

  Sada pracovních listů je cíleně zaměřena na rozpoznávání geometrických tvarů. Děti hravou formou poznávají a určují, které tvary jsou hranaté, kulaté,  špičaté, barevně vybarvují  geometrické tvary podle zadání sloníka Toníka, dokreslují obrázky, určují počet, shodu a rozdíly. Pracovní listy jsou hravé, zábavné.

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázky pracovních listů.


  od 95 Kč
 • PC120038 Kód: 21

  Vzdělávací sada obsahuje :

  11 listů A4 = 52 obrázkových karet v barevném provedení ve formátu PDF.

  Prostřednictvím této hry si děti upevňují znalosti o ročních obdobích a určují jejich  charakteristické znaky. Děti hledají karty s barevnými obrázky symbolizující roční období a třídí je do čtyřech skupin. Vystřižená písmena v malých rámečcích přiřazují podle vzoru pod názvy ročních období a tím skládají slova. Obrázky na kartách jsou přehledné, můžeme je využít i k jiným činnostem a hrám. Doporučujeme sadu zalaminovat.

   Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka produktu.


  od 125 Kč
 •  
 • Obrázková abeceda Kód: 58

  Vzdělávací sada obsahuje :

  8 listů A4 v barevném provedení ve formátu PDF.

  Děti se hravou formou seznamují s velkými tiskacími písmeny abecedy. Písmeno charakterizuje první hlásku z obrázku, který je součástí. Díky obrázku si děti písmeno lépe zapamatují. Děti mohou  skládat jednoduchá slova, přiřazovat písmena k obrázkům nebo předmětům, udělat si obrázek na zeď se svým jménem nebo s prvním písmenem svého jména, atd. Velmi oblíbené u dětí i v mateřských školách.

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázku.


  od 105 Kč
 • PC120056 Kód: 2K

  Soubor obsahuje  :

  23 listů A4 v barevném provedení ve formátu PDF.

  V interaktivní knížce pro malé nečtenáře  čeká na děti 6 příběhů sloníka Toníka a jeho kamarádky sloničky Soničky. Dospělý předčítá text, dítě doplňuje do vět obrázky. Na konci každého příběhu jsou interaktivní úkoly pro chytré hlavičky, které rozvíjejí a prohlubují slovní zásobu, komunikační dovednosti,  soustředěnost a pozornost, dítě využívá svých psacích a kresebných dovedností a návyků. U dětí jsou příběhy i hlavní hrdinové velmi oblíbení, doporučujeme jako dárek k narozeninám . . . 

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázky produktu.


  od 125 Kč
 • Početní symboly Kód: 54

  Vzdělávací sada obsahuje :

  5 listů A4 = 30 karet v barevném provedení ve formátu PDF

  Karty se symboly - puntíky 1- 6  -  jsou identické se symboly na hrací kostce. Nabízíme v 5ti barevných variantách  : červená, modrá, zelená, černá + mix barev. Početní karty mají mnohonásobné využití ve spojení s obrázky i předměty. Prostřednictvím symbolů mohou děti přiřazovat, porovnávat, třídit, apod. Děti se učí hravou formou počítat a odhadovat. Sada je velmi využívaná v mateřských školách nebo při vzdělávání s vyšším počtem dětí. Doporučujeme v kombinaci s číslicemi.  Před vystřižením  zalaminujte.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka.


  od 55 Kč
 •  
 • NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY Kód: 038

  Vzdělávací sada obsahuje :

  32 listů A4 v černobílém provedení v podobě pracovního sešitu

  V tomto pracovním sešitě sloník Toník děti připravuje do školy. Společně procvičují grafomotoriku, logické myšlení, počítání, vytvářejí dvojice, přiřazují čísla k obrázkům,  poznávají abecedu, slabikují, skládají slova, určují shodu a odlišnost, prostorové vztahy, opakují geometrické tvary a další veselé úkoly sloníka Toníka. Tento pracovní sešit je velmi oblíbený u dětí v mateřských školách, při domácím vzdělávání i jen tak pro zábavu, když venku zrovna prší. Při hromadné objednávce nad 10 ks = 1 ks zdarma.

  Fotografie nezobrazuje kompletní pracovní sešit, pouze ukázky.


  od 225 Kč
 • Veselý - smutný Kód: 1-OB-TL

  Sada obsahuje : 2 listy A4 v barevném provedení

  Dva malí klauni dětem ukazují kladný a záporný pocit, se kterým se denně setkávají.  Klauníci jsou velmi oblíbení v mateřských školách a dětských skupinách při ranním kroužku, kdy každé dítě  dává svého klauna do skupiny podle momentálního pocitu a povídá ostatním dětem, proč je dneska smutný nebo veselý. Pokud nemá klauníky každé dítě, mohou děti ke klaunovi dávat např.předměty nebo kostky a pak počítat, kolik dětí je veselých a naopak. . . . Děti si klauníky pojmenovávají. Doporučujeme zalaminovat a vystřihnout.


  55 Kč
 • PC120068 Kód: 45

  Vzdělávací sada obsahuje :

  11 listů A4 = 36 karet s obrázky v barevném provedení ve formátu PDF.

  Při této hře si děti velmi snadno procvičují a upevňuují sluchovou analýzu - rozklad slova na slabiky. Tato dovednost je velmi důležitá v 1.třídě základní školy. Dítě zvíře na obrázku pojmenuje, případně o něm řekne ostatním další informace, slovo vytleská a vybere ze tří možností tu správnou. Na dvě chybné varianty připne dítě kolíček nebo je jinak zakryjí, správná varianta zůstává viditelná, odkrytá. Karty s obrázky jsou dostatečně velké, přehledné. Kolíčky nejsou součástí produktu, karty se symboly a čísly lze objednat. Sadu doporučujeme zalaminovat.

  Na fotografii není zobrazena kompletní sada, pouze ukázka produktu.


  od 135 Kč
 •  
 • PC120061 Kód: 53

  Vzdělávací sada obsahuje :

  18 listů A4 = 193 karet s obrázky v barevném provedení ve formátu PDF

  U dětí velmi oblíbená hra s písmeny a obrázky. Děti vyhledávají kartičky s obrázky a přiřazují je ke kartám s písmeny podle první hlásky ve slově. U každého písmene je i obrázek s identickou první hláskou. Děti se nenásilnou formou učí abecedu a poznávají hlásky ve slovech, což je velmi důležitý předstupeň pro budoucí čtenářské dovednosti. Karty jsou přehledné, mohou se vyžít i při jiných činnostech a hrách. Doporučujeme . . . Karty s obrázky zalaminujte a rozstříhejte.

  Fotografie nezobrazuje kompletní sadu, pouze ukázku produktu.

   


  od 125 Kč
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.